Home > Privacy

Privacy Statement

Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat in een aantal gevallen persoonsgegevens worden verwerkt.

Privacy

De eigenaar en het team respecteert de privacy van alle bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Nooit zullen er persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden.

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het maken van publicaties en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken.

We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden.

Cookies

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden wanneer de bezoeker op de website is. Deze site kan gebruik maken van cookies om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd kan dat wel mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website.
Reageer en geef uw mening: