30
Okt

Elektronisch roken is geschikt voor in het openbaar

Rokende Jimmy White

Anno 2013 mag er niet meer tabak gerookt worden in cafés, kroegen of restaurants. Dit is bijna in alle landen in Europa, maar ook buiten Europa groeit het aantal landen. Dus dat is duidelijk een weg die we ingedraait zijn en niet meer gestopt zal worden. De reden is natuurlijk de schadelijke uitstoot van de sigaret. Daarbij komt dat meer en meer studies bevestigen dat passief roken bijna even gevaarlijk is.

Nu het goede nieuws. Gelukkig heeft onze elektronische sigaret geen schadelijke uitstoot en passief e-roken is niet schadelijk. Ja, ongeacht deze feiten zijn er toch landen waaronder België die toch e-roken in het openbaar verbieden. Geen mens die dit begrijpt, maar zo is er wel meer in het leven.

Nochthans bevat de damp van de e-sigaret geen teer of andere schadelijke stoffen. Het is geurloos, prikt niet in de ogen en verkleurt niet de muren, tanden of kledij. Wat wil je nog meer?

Ook niet te onderschatten is het feit dat er geen asbak nodig is en er geen brandgevaar is. Als je bv. een partijtje biljart speelt is er dus geen gevaar als je tijdens je spel aan het elektrisch roken bent. Ja, geen assen zullen op kleed vallen en dus geen gevaar voor brandplekken.

Hetzelfde geldt voor het rooken in een vliegtuig. Er zijn luchtvaarmaatschappijen die toestaan dat je een elektronische sigaret opsteekt, maar jammer genoeg zijn er nog genoeg vluchten waar het verboden is.

De e sigaret zet aan tot roken?

Het grootste tegenargument om elektrisch roken in het openbaar altijd en overal toe te laten is het feit dat het zou aanzetten om meer te roken. Ik betwijfel of dit echt het geval is. Ja, misschien raakt het product meer bekend hierdoor en gaan steeds meer mensen overschakelen naar de e-sigaret. Dit laatste zou wel een flinke streep door de rekening zijn van de schatkist.

Trouwens studies hebben aangetoont dat rokers die overschakkelde naar de elektronische sigaret allemaal minder gingen roken.

En als de overheden zo begaan zijn met de gezondheid van hun burgers, waarom verbieden ze de gewone sigaret niet volledig? Iedereen is het er over eens dat deze een pak ongezonder is. Hetzelfde geldt trouwens voor alcohol en ongezonde voeding.

Lees Meer Lees Meer

18
Okt

Britse wetenschappers bevestigen dat e-sigaretten helpen om te stoppen met roken

Britse wetenschappers

Volgens een nieuw onderzoek kunnen elektrische sigaretten bijna 9 van de 10 rokers helpen om helemaal te stoppen met roken. Elektrische sigaretten zijn zo effectief dat zelfs rokers die niet van plan waren om roken te stoppen, hun schadelijke gewoonte met relatief weinig moeite opgaven.

Deze bevindingen spreken beweringen tegen dat elektrische sigaretten de nicotine-inname van gebruikers en dus ook hun graad van verslaving verhogen.

Naar aanleiding van het stijgende gebruik van e-sigaretten in Groot-Brittannië zeggen experts dat wel nog meer onderzoek naar de lange-termijn effecten ervan nodig zijn. De reden waarom deze resultaten er nog niet zijn is het feite dat het produkt nog relatief te nieuw is.

Professor John Britton, van het Royal College of Physicians, waarschuwt echter: "De e-fabrinkanten met een goede reputatie handhaven bij de fabricage dezelfde standarden en regels die gebruikt worden in de pharmaceutische industrie, maar er zijn helaas ook e-sigaretten die zonder controle worden geïmporteerd".

Ongeveer 700.000 Britten roken elektronisch

U leest het goed. De e-sigaret is ook in Engeland aan zijn opmars bezig. Dit kan zelfs oplopen tot 1 miljoen tegen het einde van dit jaar. In de Verenigde Staten verwacht men dat binnen 10 jaar er meer e-sigaretten verkocht worden dan "analoge" sigaretten. Analoge sigaretten zijn normale traditionele sigaretten met tabak.

De laatste internationale studie laat zien dat 86 procent van e-sigaret rokers niet meer heeft gerookt in de weken of maanden nadat ze begonnen zijn met e-roken. Dat is zelfs meer dan de 75% van rokers die beginnen te dampen met enkel als doel om te stoppen met analoog roken.

Slechts 6 procent van e-rokers dampt enkel op plaatsen waar gewoon roken niet is toegestaan.

Wetenschapper Lynne Dawkins van de University of East London legt uit: "We weten dat bij de meerderheid van deze e-rokers een grote verbetering in hun gezondheid is vastgesteld. De gebruikers hadden minder last van hoestbuien en ook een duidelijk een betere ademhaling."

Lees Meer Lees Meer

12
Okt

Horrorfoto's op pakjes hebben weinig invloed op bestaande rokers

Gruwelijke fotos op pakjes

We kennen ze ondertussen van allemaal: foto's op sigaretten pakjes met zieke longen, rotte tanden en/of hartoperaties. Deze foto's hebben als doel de rokers af te schrikken maar missen dus hun effect.

Opvallend was dat voor de invoering van de horrorfotos een groot deel van rokers te kennen gaf 2x na te denken voor nog een sigaretje op te steken. Maar in realiteit stopte zeer weinig rokers.

Vooral jongeren trekken zich weinig aan van de foto's op de pakjes. Tot deze conclussie komt men na een studie uit Groot-Brittannië waar al sinds 2008 gruwelijke fotos verplicht zijn. Het onderzoek werd gedaan aan de Stirling Universiteit en bijna 3000 jongeren namen deel. Slechts een tiende van de deelnemers was roker.

De foto's missen dus hun effect, maar toch zijn ze volgens de onderzoekers niet compleet nutteloos. Niet-rokers of jongeren die eens willen experimenteren zouden er wel door afgeschrikt worden. Volgens het onderzoek zou blijken dat de instroom van nieuwe rokers iets minder is sinds de publicatie.

Een belangrijke reden waarom de foto's niet afschrikken is omdat er gewenning is. Volgens Dr. Crawford Moodie, hoofd van de studie, zouden de waarschuwingen regelmatig aangepast moeten worden hetgeen hun effect zou verhogen.

Lees Meer Lees Meer

08
Okt

Nieuwe Europese tabaksrichtlijn: geen verbod op verkoop van elektronische sigaretten

Europese vlag

Volgens statistieken zouden jaarlijk 700.000 Europeanen sterven als gevolg van het roken van tabak. De tabaksrichtlijn heeft voornamelijk als doel om jongeren van de sigaret af te houden. De vorige tabaksrichtlijn bestaat al meer dan 11 jaar. Volgens de politici was het dus hoogtijd voor een nieuwe richtlijn die vandaag in het Europees parlement met grote meerderheid gestemd werd.

Met de nieuwe richtlijn hoopt de eurocomissaris voor Gezondheid, Tonio Borg, dat het aantal rokers met 2 procent verlaagt in de komende 5 jaar.

We overlopen de belangrijkste punten:

  • Gezondheidswaarschuwingen moeten minstens 65% van het pakje innemen. Dit is ongeveer dubbel zoveel dan de huidige situatie. De Europese Comissie had trouwens wel 75% voorgesteld, maar dit werd afgewezen.

  • Het toevoegen van aroma's zoals vanille of chocolade wordt verboden. Deze aroma's maken vooral de sigaret aantrekkelijk bij jongeren. Menthol ontsnapt voorlopig aan het verbod want ze worden pas binnen 8 jaar verboden. In het oorspronkelijke wetsontwerp was een termijn van 3 jaar voorzien.

  • Het sigarettenmerk moet onderaan het pakje staan.

  • Er mogen geen pakjes moet minder dan 20 sigaretten meer verkocht worden.

De elektronische sigaret boekt een overwinning

Belangrijker voor ons zijn natuurlijk de nieuwe regels omtrend de e-sigaret. In het voorstel van de Europese Commissie dreigde er een verkoopsverbod te komen, echter zover kwam het gelukkig niet. Er komt wel een verkoopsverbod aan minderjarigen.

De voorstanders in het Europese parlement haalde aan dat het een gezonder alternatief is om rokers van de traditionele sigaret te houden. En de tegenstanders van de e-sigaret moesten uiteindelijk toegeven dat er geen bewijs is dat het een opstapje is naar de gewone sigaret. Ook pleiten alle gezondheidstudies in het voordeel van de elektronische sigaret.

Het halfrond van het Europese parlement behandelt ze dus voorlopig als een tabaksproduct, waardoor ze zonder doktersvoorschrift verkrijgbaar moeten blijven. Er is wel een uitzondering, met name wanneer de fabrikant zijn elektrische sigaretten wil verkopen als een genezend product.

Volgens de nieuwe richtlijn zou een e-sigaret maximum 30mg/ml nicotine mogen bevatten. De fabrikanten moeten ook een lijst met alle bestandsdelen overmaken aan de nationale overheden.

Het stemmen van deze nieuwe richtlijn betekent echter niet dat de wet morgen al van toepassing is. Eerst moeten er nu onderhandelingen komen met alle lidstaten en moeten ook deze nog eigen wetten gaan stemmen. Kortom, er is dus nog een lange weg te gaan.

Lees Meer Lees Meer

02
Okt

Tien tabaksreclames zijn voldoende om jongeren aan te zetten tot roken

Marlboro commercial

Als een jongeren 10 tabaksreclames bekijkt, dan stijgt het risico dat hij start met roken met 40%. Het risico dat de tiener dagelijks effectie zal gaan roken stijgt met bijna 30%. Dit kunnen we lezen in de resultaten van een Duits onderzoek dat nu pas is gepubliceerd. Aan de langdurige studie namen 1300 niet rokende tieners deel.

De studie startte in 2008 en men peilde hoe vaak ze bepaalde reclames hadden gezien van de meest populaire producten in Duitsland zoals kleding, gsm's, auto's, chocolade alsook sigaretten. Men vroeg hen meer precies welke van de 6 meest populaire sigaretten merken ze reclames gezien hadden.

De volgende jaren zou men telkens de jongeren opnieuw deze vragen presenteren. Toen werd er ook gepeild naar de hoeveelheid sigaretten dat ze al gerookt hadden alsook de frequentie dat ze rookten.

In algemeen konden de meeste jongeren de sigarettenreclames minder goed herinneren dan die van andere producten. Toch scoorde één populair merk enorm goed want meer dan de helft kon deze navertellen. Ongeveer 13 procent verklaarde diezelfde reclame een 10 keer gezien te hebben.

Invloed van reclame en vrienden

De meeste invloed om te starten met roken kwam was sociale druk van vrienden en kenissen. Op de tweede plaatse kwam de invloed van de tabaksreclames. Diegenen die daar het meest in aanraking met kwamen (10 en 50 reclames) hadden bijna 50% meer kans om als ketting roker door het leven te gaan ten opzichte van de jongeren die minder dan 3 reclames hadden gezien.

Voor elke 10 extra aanrakingen met tabaksreclames had een jongeren 30 procent meer kans om tot dagelijkse rokers te worden bestempeld. Trouwens, een derde van de dagelijks rokers waren jonger dan 15. Deze gaven aan minstens 100 sigaretten in een jaar te roken.

Om ook onze duit in het zakje te doen wense we het volgende reclame filmpje te tonen aan de jongeren. Humor kan trouwens geen kwaad.

Lees Meer Lees Meer

27
Sep

De 21ste eeuw, het tijdperk van de elektronische sigaret

De 21ste eeuw

Voor diegenen die het nog niet weten, een elektronische sigaret is in feite een nieuwe sigaret die geen vlam heeft, geen teer bevat, en het belangrijkste, geen koolmonoxide uitstoot heeft.

De belasting die wordt geheven op het gewone traditionele sigaretten wordt bepaald door de hoeveelheid tabak. Als sigaretten geen tabak bevatten zijn ze dus belastingvrij. De electronische sigaret kan hier een mooi voorbeeld van. Echter is het steeds groeiende successverhaal van de e-sigaret wel een doorn in het oog van de schatkist. De enige taks of belasting die ze erop kunnen heffen is namelijk de BTW.

Deze lacune in de fiscale wegeving heeft gezorgd bedrijven nu komen met varianten van elektronische sigaret zoals de e-sigaar of de e-pijp. Een andere vaststelling is dat er steeds meer producenten ontstaan van elektronisch rookwaar. Niet alleen deze concurrentie zorgt voor een lagere prijs, ook de veel hogere volumes zorgen dat de productie kost van de totale e-sigaret steeds lager en lager worden.

Terwijl de e-rokers dus steeds minder en minder moeten uitgeven vergroot de kloof met de traditionele rokers want de overheden proberen het inkomstenverlies op te vangen door de taksen nogmaals te verhogen. Dit zorgt natuurlijk voor een sneeuwbaleffect.

Hoe dit verhaal gaat aflopen is voorlopig onbekend. Wel is het zo dat de overheden met hun handen in het haar zitten. Recent was er in de Verenigde Staten nog een ophefmakende uitspraak in een rechtzaak als gevolg van een nieuwe wet.

Een bedrijf dat toestelletjes maakt om zelf sigaretten te rollen, alsook een bedrijf dat deze verdeeld werden aansprakelijk gesteld voor het verlies aan belastingen en accijnzen dat hun activiteiten had veroorzaakt. Men is daar duidelijk dus het noorden kwijt. Het toont wel andermaal aan waar het om draait.

Ondertussen proberen mieuwe e-sigaret fabrikanten te profiteren van de steeds stijgende vraag die is gegroeid door de jaren heen. De industrie is nu vooral gericht op hoge verkoopsaantallen om alzo een zo groot mogelijk marktaandeel te veroveren. Dit zorgt andermaal dat de prijzen van e-rookwaar nog niet aan een bodem zitten.

Ook bij de traditionele tabaksindustrie gaan de ogen open. Zowel Phillip Morris als Brittish American Tobacco hebben al aangeven in de toekomst ook elektrische sigaretten te gaan verkopen. Het is bekend dat deze giganten enorm veel macht hebben. Via donaties reikt hun macht zelfs tot bij de wetgende macht.

Lees Meer Lees Meer