24
Mei

Rokende tienermeisjes hebben vaker osteoporose

Rokend tienermeisje

Meisjes die tabak roken tijdens hun tienerjaren bouwen minder bot tijdens deze cruciale periode van de groei. Het gevolg is een hogere kans op osteoporose of botontkalking op latere leeftijd.

Wetenschappers van het Cincinnatti Children's Hospital Medical Center deden een uitgebreide studie hierover. Ze hopen dat de resultaten gaan helpen bij het ontwikkelen van strategieën en ideën voor het voorkomen van osteoporose en botbreuken.

Volgens de resultaten van het onderzoek zou het roken van tabak vooral een negatieve invloed hebben in de botten in het onderste deel van de wervelkolom alsook in de heupen.

Onderzoek

Lorah Dorn, hoofdonderzoeker, vertelt dat eerdere onderzoeken al wel het verband aangetoond tussen roken en botdichtheid bij volwassenen. Dit onderzoek is echter het eerste dat duidelijk laat zien dat roken tijdens de tienerjaren een grote invloed hierin heeft.

Gedurende drie jaar werd de botdichtheid van ongeveer 300 meisjes bijgehouden tussen 11 en 19 jaar. Men keek naar de invloed van het roken van tabak, depressie en alcohol.

We moeten beseffen dat de hoeveelheid bot die een vrouw gemiddeld verliest in de laatste 40 jaar van haar leven wordt opgebouwd in 2 jaar rondom haar eerste menstruatie.

Conclusies

Er bleek duidelijk een verband tussen roken en een lagere botdichtheid. Dit werd vooral vastgesteld rondom de heupen en de onderste wervelkolom. Tot een leeftijd van 13 jaar was de botdichtheid bij alle onderzochte meisjes nog gelijk, maar daarna nam de botdichtheid flink af bij de rokers.

Naast roken bleken ook depressies een negatieve invloed te hebben. De reden hiervoor is voorlopig nog onbekend. Het alcoholgebruik bleek dan weer geen invloed te hebben.

Lees Meer Lees Meer

21
Mei

BENEROB: Federatie van Belgische en Nederlandse E-Rokers

"Benerob" is de organisatie die de belangen van de Nederlandstalige e-roken behartigd. We houden ons vooral bezig met de promotie van het elektrisch roken. Ook proberen we op de hoogte te blijven van het laatste juridische nieuws. Samen met onze raadsman bereiden we een dossier voor om in de tegenaanval te gaan wanneer de overheid zou overwegen om de e-sigaret te verbieden.

Benerob

We zijn op 12 mei 2011 opgericht in Haarlem. Bij de oorspronkelijke oprichters horen de huidige leden: Mathijs Broodkamp en Henk Scheffer. Michiel Jeurissen was de eerste voorzitter, maar gaf er na enkele maanden al de brui aan.

Op 1 september werd in Essen bij Antwerpen de Belgische tak opgezet door Ruben Cuypers en Ad De Jong. Ruben Cuypers werd in november 2012 voorzitter en is de drijvende kracht achter dit project.

Onze vereniging gaat over de landsgrenzen heen. We zijn dus actief in zowel Nederland als België. Onze voertaal is wel het Nederlands aangezien er geen Franstalige redacteurs zich kandidaat gesteld hebben. Moest dit momenteel nog voordoen, zal de algemene leden vergadering hierover moeten beslissen.

Jaarlijks vindt de algemene leden vergadering plaats in Breda en dit de 2de zaterdag van januari. Er wordt dan nieuwe bestuursleden aangeduid alsook de krijtlijnen opgezet voor de geplande activiteiten.

Ruben Cuypers is dus voorzitter van onze club, Mathijs Broodkamp is de ondervoorzitter, Guido Van Hecke is penningmeester en ondergetekende werd als secretaris verkozen.

Onze organisatie promoot dus het elektrisch roken als zijnde een gezonder alternatief voor het roken van tabak, dit betekent echter niet dat we onze lezers oproepen om te starten met roken. Zeker zwangere vrouwen en jongeren raden we te strengste af om dit genotsmiddel aan te schaffen. Hoe dan ook, we kunnen natuurlijk niemand verbieden en daarom zullen we objectieve informatie bieden want een "gewaarschuwde" man (vrouw) is er twee waard.

Veel leesplezier,
uw secretaris,
Marleen Vermeulen

Lees Meer Lees Meer

21
Mei

Onze Doelstellingen

Doelstellingen

Het Esigaret.com-team heeft als belangrijkste doelstellingen opgenomen:

  • Onze vereniging "BENEROB" heeft als doel alle belangen en rechten van de elektronische roker te verdedigen. Iedereen is zich ervan bewust dat we ons blijvend moeten verdedigen tegenover de tabaks en pharmaci-lobby, alsook de overheid, die dreigen miljarden euro's te verliezen door het succes van de e-sigaret.

  • Ons grootste wapen tegen de machtige lobby's is om de lezer juiste en correcte informatie te bieden. De waarheid en niets anders dan de waarheid. Om dit optimaal te garanderen blijft Esigaret.com onafhankelijk.

  • Onze redacteurs volgen de media in binnen- en buitenland met argus-ogen. Indien we iets 'specials' opvangen zullen we hier zeker een melding over maken en eventueel onze visie erover geven. Vooral wetenschappelijke artikels, papers en studies krijgen onze aandacht.

  • We wensen zoveel mogelijk informatie te brengen. Hierin verschillen we zeker met andere websites die enkel hun reviews van e-sigaretten in de kijker brengen. Omdat echter een groot aantal van onze lezers graag informatie over de betreffende merken wil, hebben we toch deze rubriek toegevoegd.

  • We hebben niet als opzet om iedereen aan te zetten om te e-roken. Ook voor ons is het gezonder om volledig verlost te zijn van enige verslaving. Maar een wereld zonder rokers is een utopie. Ook vinden we dat iedereen vrij moet zijn in de keuze of hij al of niet wil zondigen. Toch willen we graag deze groep van mensen proberen over te halen naar een gezonder alternatief.

  • Alle reviews die we publiceren moeten we eerst zelf persoonlijk testen. We zullen elk product afmeten aan diverse criteria en dit over een middel-lange periode. Belangrijk voor ons is dus de prijs-kwaliteit, de hardware, de smaak, levertijd en klantvriendelijkheid.

    Elk onderdeel krijgt een score. In de totaal score zal echter prijs-kwaliteit, de hardware en de smaak een hoger aandeel hebben. Indien een product uitzonderlijk presteert, zal het product eerst nog getest worden door een andere redacteur of schrijver. Op die manier vermijden we dat de 'persoonlijke' smaak van de reviewer minder belangrijk wordt.

  • Net zoals de automobilisten of fietsersbond, hopen ook wij het forum te worden waarin elke e-roker zich thuisvoelt. We hebben dus als doelstelling aangenomen dat zowel de media als de overheid ons serieus neemt. We hebben plannen om een tijdschrift uit te brengen op maandelijkse basis voor al onze lezers. Echter moeten we de financiële haalbaarheid daar nog van onderzoeken.Lees Meer Lees Meer

14
Mei

Over Ons

Ons team

Vereniging Benerob

Esigaret.com kwam tot leven op 24 juni 2012 op initiatief van de vereniging Benerob. Dit staat voor Belgisch-Nederlandse eRokersBond en is dus de overkoepelende belangenvereniging van de elektronische rokers. Voor uitgebreide informatie over onze club verwijzen we jullie door naar de betreffende pagina.

Als vereniging zijn we natuurlijks bekommert om het doen en laten binnen de e-rokers-wereld. We moeten jammer genoeg vaststellen dat er heel wat foutieve en subjectieve informatie verspreid wordt. Dit door zowel particulieren, media, de tabakssector en de overheid.

Je moet maar eens googlen en je zult zien dat er een massa review-sites zijn over het elektronisch roken. Veruit de meeste sites hebben louter een commercieel belang. Hierin willen met e-sigaret.com ons onderscheiden. Daarom kunt u bij ons meer vinden dan enkel maar wat reviews van bekende merken.

Onafhankelijk en Objectief

Bij de opzet van de portaal-site waren al onze medewerkers erover eens dat we een onafhankelijke koers moesten varen. Enkel op deze manier kunnen we immers onze objectiviteit garanderen. E-sigaret.com en Benerob werkt dus compleet onafhankelijk. Wij verbinden ons niet aan een fabrikant en moeten ook niet leven door subsidies of giften van de overheid of een andere lobby.

Naast de kernwoorden "onafhankelijk" en "objectief" proberen we ook te voldoen aan overige doelstellingen.

Werking

We hopen jullie met deze portaal-site een antwoord te bieden op al de vragen omtrent de electronische sigaret. Hiervoor kunnen we rekenen op een volledig team van schrijvers en redacteurs. We zijn rotsvast overtuigd dat hier E-sigaret.com zich volledig onderscheidt van andere sites.

Maandelijks komt de Belgische en Nederlandse redactie samen om te keuvelen over het doen en laten van de laatste ontwikkelingen. Tijdens deze vergaderingen wordt er ook flink wat elektrisch gerookt en tips uitgewisseld over nieuwe producten.


Veel e-rook-plezier,
Ruben Cuypers (Hoofd redactie BE)
Mathijs Broodkamp ( Hoofd redactie NL)Lees Meer Lees Meer

09
Mei

Veel Gestelde Vragen

Algemeen

Veiligheid

Onderhoud

Lees Meer Lees Meer

09
Mei

Woordenlijst

#

2-piece-design - Electronische sigaret van 2 componenten (batterij en cartomizer).

3-piece-design - Elektronische sigaret van 3 componenten (batterij, atomizer en cartridge).

510 - Type elektronische sigaret, zeer populair, voornamelijk 3-componenten-design, klein, voornamelijk manueel.

A

Adapter - Een tussenstuk. Deze is nodig om een bepaalde atomizer aan te sluiten aan een andere soort batterij.

Analoge sigaret / Analoog roken / A-roken - De naam die door e-rokers geven aan een gewone, traditionele tabakssigaret.

Atomizer / Atty - De verstuiver. Het is een verwarmingselement dat op de batterij wordt geschroefd. Het verwarmt de vloeistof tot damp.

Automatische sigaret / Automatische batterij - Een sigaret die automatisch zichzelf activeert wanneer je aan het mondstuk zuigt. Je moet deze e-sigaret dus niet aan of uitzetten.

B

Batterij / Batt - De stroombron. Meestal Lithium ion batterij die uiteraard herlaadbaar is. Er zijn diverse oplaadmogelijkheden.

Blanks - Deze term verwijst naar lege cartridge die gevuld kan worden met nicotine naar keuze.

Bridge - De brug is een metale U-vormige component van de atomizer dat in contact komt met de vloeistof. De vloeistof vloeit via deze brug naar het verwarmingselement.

C

Cartomizer / Cart - Een component dat bestaat uit een atomizer en cartridge in 1 stuk.

Cartridge - Dit is het buisvormig element dat de vloeistof bevat.

Clearomizer - Een doorschijnende cartomizer die toe laat om te zien hoeveel vloeistof er daadwerkelijk nog is.

Charger - Lader voor de batterij. Er zijn muur-laders, laders voor in de auto en USB-laders.

Container - Een klein tankje waarin de vloeistof wordt opgeslagen.

Cutoff - De duur alvorens de batterij de atomizer uitschakelt.

D

Damp - De damp die vrijkomt als de e-vloeistof van vloeibaar naar gasvorm wordt omgezet.

Dampen - Gangbare benaming voor het e-roken.

Dippen / Dipping - Bij dipping, of dippen, steekt de brug van de atomizer rechtstreeks in de e-vloeistof.

Disposable - Wegwerpsigaret. Doorgaans een duur van een halve dag.

Drip Tip - Een mondstuk.

Droogroken / Dry Smoking - De atomizer droogroken door de cartridge te verwijderen om zo de vloeistof volledig op te gebruiken met de bedoeling erna een andere smaak te proberen.

Druppelen / Dripping - Dit is het rechtstreeks aanbrengen van e-vloeistof op de atomizer. Opgepast!!!

Dual Coil - De cartomizer beschikt over een dubbele gloeispiraal waardoor er op een lagere weerstand kan worden gerookt.

E

e-roken / e-dampen - Gangbare benaming voor het roken met een elektronische sigaret.

e-sig / e-cig / e-sigaret / e-cigarette - Verkorte vorm voor elektronische sigaret.

e-cigar / electronic cigar - een e-sigaret maar dan zoals een sigaar.

eGo / eGo-C / eGo-T - Een populaire batterij.

e-liquid / e-juice / juice - De vloeistof voor in de cartridge.

e-pipe / electronic pipe - een e-sigaret maar dan zoals een pijp.

F

FDA - Food and Drug Administration. Amerikaanse dienst die instaat voor de veiligheid van voeding en geneesmiddelen.

Filler - De vulstof van katoen of wol in de cartridge die de e-vloeistof vast kan houden.

Flavor - Engelse term voor smaak.

Flooding - Er zit teveel e-vloeistof in de atomizer en deze loopt over.

G

Gooseneck - Een flexible verlengstuk (voor 510) zodat de sigaret verder van de mond gebruikt kan worden.

J

Juice - De e-vloeistof voor in de cartridge.

L

LED - Light Emitting Diode. Dit lampje dat aangeeft wanneer de batterij geactiveerd is.

Low resistance / LR-atomizer - LR staat voor Lage weerstand. Een LR-atomizer kan de vloeistof meer verhitten, waardoor meer damp wordt gegenereerd. De batterij zal wel sneller leegzijn en de e-vloeistof sneller leeg.

M

Manuele batterij / Manuele sigaret - Met drukknop moet je de sigaret aan en af zetten.

MOD - Een MOD of modificatie met als doel beter te laten presteren.

Mondstukje / Mouthpiece - Het onderdeel dat de e-roker in de mond neemt.

N

Nicotine Level - De hoeveelheid nicotine aanwezig in de cartridge of e-vloeistof uitgedrukt in mg/ml of %.

O

Ohm - De eenheid van weerstand.

P

Pass-through batterij (PT) - Een elektronische sigaret voorzien van een USB connector.

Pen-Style / Penstijl - E-sigaret met uiterlijk zoals een pen.

Personal Vaporizer (PV) / PND - Andere naam voor e-sigaret.

Plantaardige Glycerine (VG) - Plantaardige Glycerine of Vegetable Glycerin is een alternatieve drager van e-vloeistof voor gebruikers die allergisch zijn aan ropyleen Glycol.

Polyfill - Vulstof in decartomizer om de e-vloeistof vast te houden.

Propyleen Glycol / PG / PEG / EG - Propyleen Glycol is een drager voor de e-vloeistof.

R

Refilling - Vullen van een lege cartridge met nieuwe e-vloeistof.

S

Starter Kit - Een complete kit die alles bevat wat je nodig hebt om elektronisch te kunnen roken. Ideaal voor met te starten.

T

Tank / (liquid)-tank - Container.

Throat-hit - Term die gebruikt wordt om het gevoel bepalen wanneer de rook die je inhaleert achteraan in de keel een gevoel genereerd.

Trekken / Trek - Aan het mondstuk zuigen om rook te inhaleren.

Tripple Coil - Een cartomizer beschikt met drie gloeispiralen.

V

Vapen / Vaping - Een gangbare benaming voor het e-roken.

Vapor - Geurloze damp wanneer de e-vloeistof van vloeibaar overgaat naar gasvorm.

Verdamper - Atomizer of verstuiver.

Vullen - Het vullen van een lege cartridge met nieuwe e-vloeistof.

W

Wegwerpsigaret - Na het gebruik dien je deze sigaret weg te gooien. Doorgaans een duur van een halve dag.

Wick / Wiek - De draad in de cartridge dat in contact staat met de atomizer.

Lees Meer Lees Meer