19
Jun

Jaarlijks 600.000 doden door passief roken

Kerhof

Ieder jaar, sterven er wereldwijd meer dan 600.000 mensen mannen, vrouwen en kinderen omdat ze werden blootgesteld aan sigarettenrook. Deze cijfers komen van de Wereldgezondheidsorganisatie die een studie maakte in 192 landen.

Vrouwen (47% van de sterfgevallen) vormen de grootste groep slachtoffers van passief roken, gevolgd door kinderen (28%) en mannen (26%).

Kinderen betalen de prijs

Kinderen zijn veel kwetsbaarder dan volwassenen in de arme landen. Hier zijn 2/3 van de sterfgevallen een gevolg van de combinatie infectieziekten en passief roken van tabak. Afrika en Zuid-Azië zijn het meest kind-onvriendelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie doet een oproep om de mensen in deze landen te waarschuwen.

Echter waarschuwen is niet voldoende volgens de experts ter plaatse. Er moet een alternatief zijn dat gezonder is of dat geen schadelijke uitstoot heeft. Zo niet, zullen mensen blijven verder roken. Zeker de mannen in macho-culturen. De elektronische sigaret kan hier DE oplossing zijn, maar voorlopig is de macht van het geld sterker.

Volgens bronnen binnen de tabaksindustrie zoekt deze immers vooral in de arme landen nieuwe mogelijke rokers. De wetgevingen ter plaatse laten dit toe en in het Westen dalen jaarlijks het aantal rokers omwille van prijs en gezondheidsredenen.

Lees Meer Lees Meer

19
Jun

Eén sigaret kost 28 minuten van ons leven

Elke sigaret kost ons 28 minuten van ons leven

Op de website "28minuten.nl" kunnen rokers van tabak uitrekenen hoeveel geld hun verslaving kost, maar ook hoeveel minuten ze vroeger zullen steven. Elke sigaret kost 28 minuten van je leven, aldus de anti-rokersorganisatie. Ze baseren deze conclusie trouwens op een Brits onderzoek.

Daaruit bleek dat niet-rokers gemiddeld vijftien jaar langer leefden. Omgerekend naar het aantal sigaretten zou dat betekenen dat elke sigaret bijna een half uur het leven verkort. Natuurlijk zijn er ook mensen die een pak tabak per dag roken en 85 jaar worden. Maar dit zijn de uitzonderingen op de regel.

Deze campagne moet rokers nog meer bewust maken van het feit dat roken slecht is voor de gezondheid. Het verbaast ons keer op keer dat men de rokers moet blijven sensibiliseren.

Hoeveel minuten een e-sigaret kost is niet geweten, maar het zullen wellicht eerder seconden of honderdsten van een seconde zijn. Het kan ook zijn dat elke e-sigaret je minuten doet winnen, want de gemiddelde e-roker heeft minder stress na zijn e-sigaretje.

Lees Meer Lees Meer

18
Jun

Ook 'derderangsrook' is schadelijk voor je gezondheid

Derderangsrook in kleding

We weten allemaal al dat het roken van tabak ongezond is. We weten ook dat passief roken ook een groot risico met zich meebrengt. Maar nu waarschuwt de wetenschap ons ook voor de gevaren van 'derderangsrook'.

Dit zijn de rookdeeltjes die onder meer tussen kledingvezels en op de huid in het haar terug te vinden zijn. Deze deeltjes vinden we dus ook terug tapijten, zetels, gordijnen, autobekleding en zelfs speelgoed.

Het is dus aangewezen om zoveel mogelijk te poetsen of te wassen, wanneer we in de buurt van een roker zijn geweest.

Giftige tabaksrook

De tabaksdeeltjes werken de vorming van de kankerverwekkende stoffen, TSNA's (tobacco specific nitrosamines), in de hand. De onderzoekers troffen bij laboratoriumtesten 'substantiële' hoeveelheden gifstoffen aan op materiaal dat eerder blootgesteld was aan tabaksrook. Rookdeeltjes reageren met het wijdverbreide salpeterzuur, een stof die op zijn beurt vrijkomt bij verbrandingsprocessen in onder meer auto's.

Het grote gevaar is dat deze stoffen zeer kwetsbaar zijn voor kinderen die door hun kleine gestalte en gedrag vaak direct in aanraking komen met 'besmet' materiaal.

E-sigaret is veilig voor derden

Dus zelfs wanneer je als roker buitenshuis gaat roken, dan nog moet je beseffen dat je met de gezondheid van je kinderen speelt. Het is in feite onbegrijpbaar dat de overheid ons allen niet verplicht om elektronisch te roken. Dan zijn tenminste de mensen in de omgeving volledig veilig. Bij de elektronische sigaret verdampt er enkel vloeistof die enkel de roker zelf inhaleert. Er is totaal geen "vervuiling" naar de omgeving toe.

Lees Meer Lees Meer

10
Jun

Privacy Statement

Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat in een aantal gevallen persoonsgegevens worden verwerkt.

Privacy

De eigenaar en het team respecteert de privacy van alle bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Nooit zullen er persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden.

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het maken van publicaties en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken.

We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden.

Cookies

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden wanneer de bezoeker op de website is. Deze site kan gebruik maken van cookies om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd kan dat wel mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website.

Lees Meer Lees Meer

03
Jun

Disclaimer en algemene voorwaarden

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de eigenaar: de eigenaar van de hosting van website
 2. gebruik(en): alle denkbare handelingen
 3. ons, we, team: het volledige team van redacteurs en schrijvers.
 4. u: de lezer (bezoeker) van de website
 5. gebruiker: de lezer (bezoeker) van de website
 6. de content: alle inhoud en data op de website

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u gebruikt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door ons met veel zorgzaamheid samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 • De eigenaar en het team streven ernaar de content, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen. Als er onjuistheden staan, gelieve ons dan hiervoor te raadplegen en dan zullen we hier oordelen en desnoods aanpassingen brengen indien nodig.

 • De content is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Indien u op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico.

 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website

 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op deze website. Hij verschaft ons enkel een medium om informatie te verschaffen aan u.

 • De content kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd ons. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie voor de de gebruikers en impliceren geen relatie. De eigenaar geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 • Ongeautoriseerd-, oneigenlijk gebruik van de content of delen van de content maken inbreuk op intellectueel eigendomsrecht.

 • Om onze onkosten te vergoeden maken we gebruik van affiliate marketing. Onze besprekingen zijn echter hierdoor niet minder objectief. We opteren enkel om affiliate te zijn van topmerken zoals GreenSmoke waar we zelf 100% achter staan. De financiele vergoeding die we voor deze service ontvangen laat ons toe om deze site online te houden.

 • Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de content, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan. Toestemming voor gebruik van de content dient schriftelijk te worden aangevraagd en bekomen. Zonder deze schriftelijke toestemming is het verboden om onze content te gebruiken of te delen.

Lees Meer Lees Meer