Home > Gezondheid > Studie Resultaten

Studie bevestigd verslaving

25-03-2012, door

Liever geen seks dan geen sigaret

Sexy roken

Scape, een organisatie die al jaren pleit voor het stopen met roken, heeft onlangs bekendgemaakt dat rokers de voorkeur geven aan om te leven zonder seks dan wel zonder een sigaret.

Er werden ongeveer 2000 rokers uit heel Europe ondervraagd. Meer dan 55% van de Belgische rokers en meer dan 70% Nederlandse rokers gaven toe dat een maand zonder seks makkelijker is dan een maand zonder sigaret. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland loopt dat cijfer op tot 80%. Dit geeft aan dat roken echt enorm verslavend, maar ook dat het enorm veel genot bezorgd.

Ook bevestigde de grote meerderheid dat ze zich zelfs zouden wagen aan zeer gevaarlijke sporten zoals bungeejumpen of parachutespringen, dan een maand niet te mogen roken. Dit terwijl ze anders deze sporten niet zouden durven doen.

Stoppen met roken

Ander opmerkelijk nieuws uit het onderzoek is dat één op drie rokers nog nooit een stoppoging heeft geprobeerd. Toch zou 60 procent van deze rokers overwegen om te stoppen als hun liefdesleven eronder zou gaan lijden. Andere redenen om te stoppen zijn de gezondheid, de kostprijs, en bezorgdheid voor het gezin dat passief mee-rookt.

Schrikwekkend is dat meer dan 60 procent van de rokers die stoppen een maand later alweer opnieuw beginnen. Minder dan 25 procent vraagt professionele hulp bij het stoppen, noch is op de hoogte van hulpmiddelen zoals de e-sigaret of nicotine-pleisters. Nochtans bleek uit de studie dat de meerderheid van rokers die wel deze hulpmiddelen gebruikten wel konden stoppen, tenminste voor een langere periode van een jaar. Eens men is verslaafd kan men immers altijd hervallen, zelfs na enkele jaren. Dit meestal uit emotionele en psychologische redenen.

Roken is meer dan een nicotine-verslaving

De rookverslaving is meer dan puur een drang naar nicotine. Roken is een ritueel dat een enorme impact heeft op het leven in zowel positieve als negatieve zin. Zo biedt roken een pauze-moment voor de roker zelf. Tijdens deze pauze kan de roker zich even terugtrekken van het drukke leven, hij komt nu eventjes tot rust en krijgt hij vaak nu de beste ideëen.

Roken is een vast gedragspatroon. Dagelijks een pakje sigaretten gaan kopen, of iets in de handen hebben, eventjes buiten een sigaretje gaan roken... Dit zijn allemaal handelingen die structuur geven aan het dagelijkse leven van de roker.

Studie bevestigd

Ook in 2001 werd er al een grootschalig onderzoek uitgevoerd waarbij men ongeveer tot dezelfde conclusies kwamen. Deze nieuwe studie bevestigt dus het vorige onderzoek.
Reageer en geef uw mening: