Home > Disclaimer

Disclaimer en algemene voorwaarden

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de eigenaar: de eigenaar van de hosting van website
 2. gebruik(en): alle denkbare handelingen
 3. ons, we, team: het volledige team van redacteurs en schrijvers.
 4. u: de lezer (bezoeker) van de website
 5. gebruiker: de lezer (bezoeker) van de website
 6. de content: alle inhoud en data op de website

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u gebruikt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door ons met veel zorgzaamheid samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 • De eigenaar en het team streven ernaar de content, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen. Als er onjuistheden staan, gelieve ons dan hiervoor te raadplegen en dan zullen we hier oordelen en desnoods aanpassingen brengen indien nodig.

 • De content is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Indien u op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico.

 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website

 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op deze website. Hij verschaft ons enkel een medium om informatie te verschaffen aan u.

 • De content kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd ons. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie voor de de gebruikers en impliceren geen relatie. De eigenaar geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 • Ongeautoriseerd-, oneigenlijk gebruik van de content of delen van de content maken inbreuk op intellectueel eigendomsrecht.

 • Om onze onkosten te vergoeden maken we gebruik van affiliate marketing. Onze besprekingen zijn echter hierdoor niet minder objectief. We opteren enkel om affiliate te zijn van topmerken zoals GreenSmoke waar we zelf 100% achter staan. De financiele vergoeding die we voor deze service ontvangen laat ons toe om deze site online te houden.

 • Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de content, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan. Toestemming voor gebruik van de content dient schriftelijk te worden aangevraagd en bekomen. Zonder deze schriftelijke toestemming is het verboden om onze content te gebruiken of te delen.
Reageer en geef uw mening: